Vítáme vás na internetových stránkách klinické logopedie PaedDr. Mileny Vránové.

V ordinaci nabízím logopedickou diagnostiku a terapii pro děti i dospělé:

  • správné výslovnosti (dyslalie)
  • neobratnosti mluvidel
  • opožděného vývoje řeči a stimulace řeči
  • vývojových i specifických vad řeči
  • vývojové dysfázie
  • poruch plynulosti řeči - koktavosti
  • poruch tempa řeči - breptavosti
  • vad řeči u rozštěpových vad
  • získaných poruch řeči po CMP a úrazech (afázie, dysartrie)

 

                                         a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t v z y x